Wizara wa Furaha ya Shetani


Kuhani mkuu wa utawala Maxine Dietrich
[Mwanzilishi wa Wizara wa Furaha ya Shetani]

Kuhani mkuu Hooded Cobra 666 Tovuti ya Tovuti Kuu za Kishetani

Kuhani mkuu Micama Gmicalzoma      TUkweli wa Shetani 666

Kuhani mkuu Zildar Raasi    EKufichua Uislamu: Mpango wa Kifo

Kuhani mkuu Shannon      Tovuti ya Wafrika wa Shetani - Jumuiya ya Waafrika -

Kuhani mkuu Myla Limlal   Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Kihispania]
Alegria De Enki - Alegría de los Ministerios de Satanás [Kihispania] Internet Archive

Kuhani mkuu Lucius Oria     Muungano wa Kishetani wa Mashariki

Tunatoa shukrani zetu kwa Wachangiaji Wengi wa Ajabu na wa Muda Mrefu, ambao ni wengi sana kuwataja hapa, lakini hata hivyo ni muhimu sana na wanawajibika kwa kuendeleza Ushetani.