Asili ya Kweli ya Ushetani
SEHEMU YA 1: CHIMBUKO LA USHETANI

SEHEMU YA 2: CHIMBUKO LA MWANZO LA USHETANI NI MASHARIKI YA MBALI

SEHEMU YA 3: CHIMBUKO LA KWANZA LA USHETANI NI MASHARIKI YA MBALI II
 

© Hakimiliki 2015, Wizara wa Furaha ya Shetani;
Nambari ya Congress ya Maktaba: 12-16457