Ushuhuda, Maombi, Masifu na Mashairi kwa Shetani
MAKALA NA INSHA KUTOKA KWA WANACHAMA

USHUHUDA

EULOGIES, PRAYERS AND POEMS TO SATAN