Taarifa Muhimu na Msingi wa Uchawi


Tafadhali soma makala zifuatazo kwa makini. Maarifa yaliyo katika makala haya ni muhimu katika kufanya kazi ya uchawi na yanaweza kubainisha tofauti kati ya mafanikio na maafa:


Msingi wa Uchawi na Kushughulikia Nishati

*Magickal Evocation and Invocation

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457